No. 11/3-4 (2019): European & Comparative Law Journal

Аналіз актуальних проблем міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів - електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 рокуВипуск присвячено публікаціям за результатами міжнародної науково-практичної конференції «ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (м.Київ, 3 грудня 2019), присвяченої 10-річчю вступу в силу Лісабонськими договорами ЄС
Published: 2019-12-21

EU Law