сторінка_2_зміст

Authors

  • сторінка_2_зміст Журнал європейського і порівняльного права ІМВ

Abstract

Випуск присвячено публікаціям за результатамиміжнародної науково-практичної конференції«ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»(м.Київ, 3 грудня 2019),присвяченої 10-річчю вступу в силу Лісабонськими договорами ЄС

Published

2019-12-21