About the Journal

Галузь та проблематика

Висвітлено актуальні особливості міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Процес рецензування

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор :

Муравйов  В. - д-р  юридичних наук, професор (Україна);

Заступник головного редактора:

Смирнова К.В. – д-р  юридичних наук, доцент (Україна)

 

Члени редколегії:

Анцупова Т.О. – д-р юридичних наук, доцент (Україна);

Арнольд  Р. – професор, доктор права (Німеччина);

Березовська І.А. – канд. юридичних наук (Україна);

Білас І.Г. - д-р історичних наук, доктор права, професор (Україна)

Буроменський М.В. – д-р юридичних наук, професор (Україна);

Буткевич О.В. - д-р юридичних наук, доцент (Україна);

Влялько І.В. – канд. юридичних наук, доцент (Україна);

Денисов В.Н. - д-р юридичних наук, професор; член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки (Україна);

Дмитрієв А.І. - д-р юридичних наук, професор (Україна);

Довгерт А.С. - д-р юридичних наук, професор; член-кореспондент НАПрН України (Україна);

Київець О.В. – д-р юридичних наук, професор (Україна);

Козюбра М.І. - д-р юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  (Україна)

Копійка В.В. – д-р політичних наук, професор (Україна)

Короткий Т.Р. - канд. юридичних наук, доцент (Україна);

Лисенко О.М.  канд. юридичних наук, доцент (Україна);

Микієвич М.М. - д-р  юридичних наук, професор (Україна);

Мицик В.В.  - д-р  юридичних наук, професор (Україна);

Петров Р.А.– д-р юридичних наук, доцент, професор Жана Моне (Україна);

Святун О.В. – канд. юридичних наук, доцент (Україна);

Тимченко  Л.Д. - д-р юридичних наук, професор (Україна);

Трунк  А. – професор, доктор права  (Німеччина);

Федорова  А.Л. - канд. юридичних наук, доцент (Україна);

Шевчук С.В. - д-р юридичних наук, професор (Україна);

Опришко В.Ф. - д-р юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна);

Шпакович О.М. – д-р юридичних наук, доцент (Україна).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Інститут міжнародних відносин

КНУ ім. Тараса Шевченка

Українська асоціація

європейського права