Журнал європейського і порівняльного права, Випуск 11, 2019 р.

Authors

  • Журнал європейського і порівняльного права ІМВ

Abstract

(електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року)Випуск 11 / 3-4, 2019Випуск присвячено публікаціям за результатами міжнародної науково-практичної конференції «ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (м.Київ, 3 грудня 2019), присвяченої 10-річчю вступу в силу Лісабонськими договорами ЄС

Published

2019-12-21