No. 10/1 (2019): European & Comparative Law Journal

Аналіз актуальних проблем міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів - електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 рокуВипуск присвячено до 75-річчя від дня народження відомого вченого, засновника та фундатора школи порівняльного права в Україні, професора Володимира Костянтиновича Забігайло (1944-2005)
Published: 2019-09-03