Тенденції регулювання права обирати та бути обраним до органів публічної влади у європейських країнах

Authors

  • Олег Діденко аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ

Abstract

У статті досліджено основні тенденції регулювання права обирати і бути обраними до органів публічної влади в Україні та деяких інших європейських державах. За допомогою порівняльного аналізу розглянуто окремі виборчі цензи та інші обмеження даних прав. Звернуто увагу на право іноземців на участь у муніципальних виборах за законодавством країн Європейського Союзу, стандартами Ради Європи.Ключові слова: вибори, права обирати, права іноземців, виборчий ценз, законодавство.

Author Biography

Олег Діденко, аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ

аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ

Published

2019-08-26