Практика Суду справедливості Європейського Союзу щодо захисту процесуальних прав суб’єктів конкуренції на внутрішньому ринку ЄС

Authors

  • Тетяна Комарова доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Abstract

У статті досліджується практика Суду справедливості ЄС щодо захисту процесуальних прав суб’єктів конкуренції на внутрішньому ринку ЄС, який відбувається у рамках процедури оскарження актів Комісії. При оцінці Судом справедливості ЄС застосування конкурентного права Комісією Суд має повну свободу дій, оскільки він наділений виключною юрисдикцією щодо тлумачення норм права ЄС. При цьому Суд справедливості ЄС здійснює контроль правильного застосування не лише матеріального конкурентного права, але й дотримання належних процедур ухвалення рішень. Саме практика Суду справедливості ЄС розвинула стандарти дотримання процесуальних прав суб’єктів конкуренції, таких, як право на захист, яке включає так званий привілей проти самодискримінації,  право бути заслуханим, право мати представника, право на захист спілкування з представником, право на належне управління, принцип невинуватості тощо.Ключові слова: Суд справедливості ЄС, конкурентне право ЄС, внутрішній ринок ЄС, юрисдикція Суду справедливості ЄС.

Author Biography

Тетяна Комарова, доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університетуімені Ярослава Мудрого

Published

2018-10-04