Актуальні питання імплементації європейських норм щодо правового обігу тютюнових виробів в Україні

Authors

  • Олена Святун ІМВ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Ксенія Смирнова ІМВ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Актуальні питання імплементації європейських норм щодо правового обігу тютюнових виробів в УкраїніАнотація. У статті розглянуто відповідність Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», реєстр. № 2820 від 13.05.2015 р. положенням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзу та чинним актам вторинного законодавства ЄС, визначено положення законопроекту, які суперечать Директиві 2014/40/ЄС. Ключові слова: Європейський Союз, угода про асоціацію, тютюн, відповідність, імплементація.Annotation. The article considers the conformity of the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on Protection of Public Health from the Harmful Effects of Tobacco," Reg. Number 2820 of 05/13/2015 with the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the European Union and the current acts of secondary EU legislation and defines the provisions of the Draft Law that do not comply with the Directive 2014/40/EU.Keywords: European Union Association Agreement, tobacco, compliance, implementation.Аннотация. В статье рассмотрено соответствие проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака», рег. № 2820 от 13.05.2015 г. положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союза и действующим актам вторичного законодательства ЕС, определены положения законопроекта, которые противоречат Директиве 2014/40/ЕС. Ключовые слова: Европейский Союз, соглашение об ассоциации, табак, соответствие, имплементация. 

Author Biographies

Олена Святун, ІМВ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права

Ксенія Смирнова, ІМВ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент,доцент кафедри порівняльного і європейського права

Published

2016-03-24