Юридичні аспекти проблеми формування міжнародних стандартів

Authors

  • Сергій Білоцький ІМВ

Abstract

Юридичні аспекти проблеми формування міжнародних стандартів. Стаття розглядає різні аспекти проблеми стандартів в міжнародному праві. Виявлено існування технічних та політичних стандартів. З’ясовано роль міжнародних організацій в формуванні міжнародних стандартів. В якості прикладу розглянуто формування міжнародних стандартів в сфері екологічно орієнтованої енергетики.Article examines various aspects of the standards in international law. The existence of technical and political standards. The role of international organizations in shaping international standards. As an example, consider the establishment of international standards in the field of environmentally oriented energy.Статья рассматривает различные аспекты проблемы стандартов в международном праве. Обнаружено существование технических и политических стандартов. Выяснена роль международных организаций в формировании международных стандартов. В качестве примера рассмотрено формирование международных стандартов в сфере экологически ориентированной энергетики. 

Published

2016-03-16