Розвиток захисту прав людини в рамках правової системи Європейського Союзу

Authors

  • С. Табушка ІМВ

Abstract

Розглядаючи політику Євросоюзу стосовно відбудови систем демократії в колишніх європейських комуністичних країнах та участь ЄС у процесі реалізації принципу захисту прав людини та основних свобод, не виникає жодного сумніву стосовно важливості захисту прав людини в рамках правової системи ЄС. У статті аналізується розвиток принципу захисту прав людини в ЄС. Дослідження законодавства Євросоюзу та судової практики вказує, що існують три основні етапи, пов'язані з розвитком принципу захисту прав людини в ЄС: перший етап - відхилення Судом ЄС принципу захисту прав людини в рамках законодавства Співтовариства; другий етап – утвердження, визнання і захист вказаного принципу Судом ЄС; третій етап - регулювання та контроль дотримання основних прав і свобод на європейському рівні. Ґрунтуючись головним чином на практиці Суду ЄС, стаття має на меті відповісти на такі питання: Чим пояснюється відсутність явного закріплення принципу захисту прав людини в установчих договорах? Який внесок Суду ЄС у виправлення цієї ситуації? Яким чином сформувалось європейське acquis для забезпечення принципу захисту основних прав? Який сучасний стан розвитку законодавства ЄС у сфері захисту прав людини в рамках європейського правопорядку?

Published

2016-03-16