Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Видавниче оформлювання публікацій у "Віснику…" та збірниках наукових праць

 

Елементи видавничого оформлення публікацій містять:

 • класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • відомості про авторів, що містять такі елементи:
  • ім'я автора;
  • вчене звання, вчений ступінь;
  • місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  • назву країни (для іноземних авторів);
 • назву публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснювання бібліографічного пошуку);
 • анотацію, резюме (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії; крім анотації, рекомендовано подавати резюме; резюме подають мовою, відмінною від мови публікації; якщо резюме подають кількома мовами, то їх розміщують після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії);
 • ключові слова;
 • пристатейні бібліографічні списки (бібліографічний опис у пристатейних бібліографічних списках складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80);
 • дату надходження авторського оригіналу до редколегії;
 • додаток (додаток до публікації подають із власною назвою; відомості про публікацію (ім'я автора і назву публікації), до якої належить додаток, подають у підзаголовкових даних цього додатка, якщо вони не входять до його назви, після слова "Додаток"; за наявності двох і більше додатків їх треба нумерувати).

 

У наукових виданнях обов'язковими елементами є всі наведені вище, крім резюме та ключових слів. 

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.