About the Journal

Галузь та проблематика

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного
права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Процес рецензування

Л.В. Губерський, д-р філос. наук, проф., акад. НАН України
РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ
О.М. Бірюков, д-р юрид. наук, доц.; В.А. Вергун, д-р екон. наук, проф.;
В.В. Дайнеко, канд. філол. наук, проф.; А.С. Довгерт, д-р юрид. наук,
проф., чл.-кор. АПрН України; В.І. Кисіль, д-р юрид. наук, проф.;
В.В. Копійка, д-р політ, наук, проф.; О.А. Коппель, д-р іст. наук,
проф.; В.П. Крижанівський, д-р іст. наук, проф.; В.Ю. Крушинський,
д-р політ. наук, проф.; Є.А. Макаренко, д-р політ. наук, проф.;
В.А. Манжола, д-р іст. наук, проф.; В.М. Матвієнко, д-р іст. наук,
проф.; В.І. Муравйов, д-р юрид. наук, проф.; Ю.М. Пахомов, д-р
екон. наук, проф., акад. НАН України; Г.М. Перепелиця, д-р політ.
наук, проф.; С.І. Пирожков, д-р екон. наук, проф., акад. НАН України;
І.І. Пузанов, д-р екон. наук, проф.; М.М. Рижков, д-р політ. наук,
проф.; О.І. Рогач, д-р екон. наук, проф.; Ю.С. Скороход, д-р політ.
наук, проф.; А.С. Філіпенко, д-р екон. наук, проф.; С.Я. Фурса, д-р
юрид. наук, проф.; С.А. Циганов, д-р екон. наук, проф.;
Ю.С. Шемшученко, д-р юрид. наук, проф., акад. НАН України;
М.С. Дорошко, д-р екон. наук, проф. (заст. відп. ред.).

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Засновано 1958 року