ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ СІНГАПУРУ НА ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РАМКАХ АСЕАН

Authors

  • Р В Тезбір Студентка 2 курсу магістратури кафедри міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. Феномен сінгапурського економічного дива значною мірою пояснюється вдало обраною зовнішньополітичною стратегією. У статті аналізуються геополітичні передумови зацікавленості уряду Сінгапуру в поглибленні інтеграційних процесів у Південно-Східній Азії в рамках АСЕАН. Автор висвітлює процеси, що пояснюють, як найменшій за розміром та населенням країні регіону вдалося стати одною з найвпливовіших в АСЕАН. На основі публічних виступів Лі Сянь Луна та Вівіана Балакрішнана, а також опираючись на реально прийняті домовленості, проаналізовано діяльність уряду країни на чолі АСЕАН у 2018 році та останні ініціативи керівництва.Ключові слова: Республіка Сінгапур, Південно-Східна Азія, АСЕАН, інтеграція, зовнішня політика Сінгапуру, Лі Куан Ю, регіональне лідерство.Abstracts. The phenomenon of Singapore's economic miracle is attributed mainly to a well-chosen strategy in foreign policy. The article describes geopolitical preconditions for the interest of the Government of Singapore in deepening integration in Southeast Asia within ASEAN. Particular attention is paid to the processes that explain how the smallest country in the region in terms of size and population has managed to become one of the most influential in ASEAN. Based on the public speeches of Lee Hsien Loong and Vivian Balakrishnan, as well as on the real agreements, the author analyses the activities of the Government during Singapore’s Chairmanship of ASEAN in 2018 and its latest initiatives.Keywords: Republic of Singapore, Southeast Asia, ASEAN, integration, foreign policy of Singapore, Lee Kuan Yew, regional leadership.Аннотация. Феномен сингапурского экономического чуда в значительной степени объясняется удачно выбранной внешнеполитической стратегией. В статье проанализированы геополитические предпосылки заинтересованности правительства Сингапура в углублении интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии в рамках АСЕАН. Особое внимание уделено процессам, что объясняют, как наименьшей по размеру и населению стране региона удалось стать одной из самых влиятельных в АСЕАН. На основе публичных выступлений Ли Сянь Луна и Вивиана Балакришнан, а также опираясь на реально принятые договоренности, автор анализирует деятельность правительства страны во главе АСЕАН в 2018 году и последние инициативы руководства.Ключевые слова: Республика Сингапур, Южно-Восточная Азия, АСЕАН, интеграция, внешняя политика Сингапура, Ли Куан Ю, региональное лидерство.

Downloads

Published

2020-09-27