About the Journal

Процес рецензування

Редакційна колегія

 

Головний редактор: Копійка В.В., д.політ. н., проф.

Заступник головного редактора: Дорошко М.С., д.і.н., проф.

Члени редколегії:

Балюк Валенти, д.політ. н., проф., Люблінський університет  імені М.Кюрі-Склодовської, Республіка Польща;

Галака С.П., д.політ. н., проф.;

Головченко В.І., д.політ. н., проф.;

Губерський Л.В., д.філос.н., академік НАН України;

Даниленко С.І., д.політ. н., доц.;

Ігнатьєв П.М., д.політ. н., доц.;

Коппель О.А., д.і.н., проф.;

Крижанівський В.П., д.і.н., проф.;

Литвиненко О.В., д.політ. н., проф.; Національний інститут стратегічних досліджень, Київ;

Манжола В.А., д.і.н., проф.;

Матвієнко В.М., д.і.н., проф.;

Мальгін А.В. (Росія), д.політ. н., проф.; Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет), Російська Федерація;

Перепелиця Г.М., д.політ. н., проф.;

Рижков М.М., д.політ. н., проф.;

Скороход Ю.С., д.політ. н., проф.;

Слюсаренко А.Г., д.і.н., проф., академік АПН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет;

Черкас Б.О., к.політ.н. (відповідальний секретар). 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року електронне видання Інституту міжнародних відносин  "Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки" внесене до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата політичних наук.