ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Authors

  • А В Замятін аспірант кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. Сьогодні зовнішня політика реалізується не тільки традиційними інституціями на кшталт профільних міністерств чи відомств. У статті досліджується, як саме в сучасній Росії відбувається розподіл зовнішньополітичних компетенцій між різними органами державної влади з урахуванням нових реалій, а також особливостей внутрішньоросійського політичного життя.Ключові слова: зовнішня політика, дипломатія, Російська Федерація, звонішня політика Росії, інститути.Abstract. Nowadays, not only the traditional institutions such as profile ministries or departments are practicing foreign policy. The presented article examines how in modern Russia competencies in foreign policy are being distributed between various governmental bodies, taking into account the new reality, as well as the peculiarities of Russian domestic political life.Key words: foreign policy, diplomacy, Russian Federation, foreign policy of Russia, institutions.          Аннотация. Сегодня внешняя политика реализуется не только традиционными институтами вроде профильных министерств или ведомств. В статье исследуется, как в современной России происходит распределение внешнеполитических компетенций между различными органами государственной власти с учетом новых реалий, а также особенностей внутрироссийской политической жизни.Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, Российская Федерация, внешняя политика России, институты.

Downloads

Published

2020-09-27