ВЗАЄМОДІЯ КРАЇН БАЛТІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Authors

  • Р М Панчук аспірант кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка

Abstract

У статті представлений Балтійсько-Чорноморський регіон у контексті співпраці з Україною, а також досліджені потенційні вигоди, які несе дане співробітництво для європейської безпеки. Аналізується еволюція інтеграції України в європейську частину Балтійсько-Чорноморського простору, досліджується вплив України на розвиток геополітичних процесів у Балтійсько-Чорноморському регіоні, а також з’ясовується поетапний процес євроінтеграції України. Балтійсько-Чорноморський союз розглядається як ефективна протидія російській експансії на Захід. Україна в такому потенційному союзі постає як гарант європейської стабільності.Ключові слова: Балтійсько-Чорноморський регіон, Балтісько-Чорноморський союз, Україна, «Міжмор’я», геополітичні процеси, міжнародна співпраця, євроінтеграційні процеси, зовнішня безпека, європейська стабільність, російська експансія. The article presents the Baltic-Black Sea region in the context of cooperation with Ukraine, and also explores the potential benefits of this cooperation for European security. The analysis of the evolution of Ukraine's integration into the European part of the Baltic-Black Sea area is analyzed, Ukraine's influence on the development of geopolitical processes in the Baltic-Black Sea region is investigated, and the step-by-step process of European integration of Ukraine is clarified. The Baltic-Black Sea Alliance is seen as an effective counteraction to Russian expansion to the West. Ukraine appears as a guarantor of European stability in such a potential alliance.Key words: the Baltic-Black Sea region, the Baltic-Black Sea Union, Ukraine, "Intermarium", geopolitical processes, international cooperation, European integration processes, external security, European stability, Russian expansion.

Downloads

Published

2020-09-27