НАРКОТОРГІВЛЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ АФГАНІСТАНУ

Authors

  • В А Хочунська Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Abstract

Анотація. Розглянуто проблему наркоторгівлі в Афганістані та з’ясовано її вплив на безпекову політику країни. Проведено аналіз двосторонніх відносин Афганістану та Пакистану, а також виявлено наслідки конфліктогенності держав для регіональної та міжнародної безпеки. Проведено аналіз політики Ісламської Республіки Афганістан щодо подолання проблеми наркоторгівлі в регіоні. Визначена роль міжнародної спільноти у врегулюванні проблем незаконного обігу опіатів. Ключові слова: Афганістан, Центральна Азія, Пакистан, безпека, загрози, транскордонна злочинність, наркоторгівля. Abstract. There have been considered the problem of drug trafficking in Afganistan and its impact on the country’s security policy. There has been analyzed the bilateral relations between Afghanistan and Pakistan as well as the consequences of the conflict of states for regional and international security. There has been analyzed the policy of the Islamic Republic of Afghanistan to overcome the problem of drug trafficking in the region. And there has been defined the role of the international community in resolving the problems of illicit opiate trafficking Keywords: Afghanistan, Central Asia, Pakistan, security, threats, cross-border crime, drug traffick.

Published

2020-08-25