РОЛЬ ООН У КООРДИНАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ ТА ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ СИСТЕМИ

Authors

  • Т Я Ткач Аспірантка кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. У сфері практичної реалізації гуманітарної діяльності особливо актуальним залишається функція координації дій гуманітарних акторів. Автор дослідив підходи до необхідності координації у міжнародній гуманітарній системі, координаційну функцію ООН у гуманітарних операціях з подолання наслідків стихійних лих.У гуманітарних операціях з подолання наслідків найбільших за своїм масштабом стихійних лих бере участь велика кількість гуманітарних акторів.  Автор розглянув дії основних гуманітарних акторів та виявив, яким чином ООН координує їхні дії, використовуючи при цьому системній підхід.У статті наведений власний авторський підхід до виокремлення елементів міжнародної гуманітарної системи, поданий  аналіз інтересів різних типів елементів системи, визначений внутрішній режим системи. У дослідженні подані основні тенденції розвитку міжнародної гуманітарної системи та виклики для її формування.Ключові слова: міжнародна гуманітарна система, гуманітарна діяльність, гуманітарні актори, координація, гуманітарні операції. Abstracts. In carrying out humanitarian action, it is very important to coordinate action of humanitarian actors. The author studies approaches to the need to coordinate action in the international humanitarian system and the UN` coordination function in humanitarian operations after natural disasters.Humanitarian operations after the most destructive natural disasters involve a large number of humanitarian actors. Using system approach, the author analyses actions of humanitarian actors and the way the UN coordinates their action.The study contains approach to defining the elements of international humanitarian system, analysis of elements` interests. The study presents the key trends of the international humanitarian system and challenges for its formation.Keywords: international humanitarian system, humanitarian activities, humanitarian actors, coordination, humanitarian operations. Аннотация. В сфере практической реализации гуманитарной деятельности особенно актуальным остается функция координации действий гуманитарных акторов. Автор исследовал подходы к необходимости координации в международной гуманитарной системе, координационную функцию ООН в гуманитарных операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.В гуманитарных операциях по ликвидации последствий крупнейших по своим масштабам стихийных бедствий участвует большое количество гуманитарных акторов. Используя системной подход, автор рассмотрел действия основных гуманитарных акторов и то, каким образом ООН координирует их действия, В статье приведен собственный авторский подход к выделению элементов международной гуманитарной системы, представлен анализ интересов различных типов элементов системы, определенный внутренний режим системы. В исследовании представлены основные тенденции развития международной гуманитарной системы и вызовы для ее формирования.Ключевые слова: международная гуманитарная система, гуманитарная деятельность, гуманитарные актеры, координация, гуманитарные операции.

Published

2016-10-12