РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАТЕГІЧНА ЗАГРОЗА ДОМІНУВАННЮ США В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: НАМІРИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Authors

  • О І Ковальова кандидат політичних наук, незалежний експерт

Abstract

Анотація. Зростання військово-політичної активності Росії в Латинській Америці й Карибському басейні впродовж останнього року привертає все більшу увагу в світі, оскільки позиціонується цією державою як спроба створити власний «військовий плацдарм» поблизу кордонів США. В статті проаналізовано актуальний стан і особливості російсько-латиноамериканського військового співробітництва та наявні умови для його розвитку. Автор намагається дати відповідь на питання: якими є справжні цілі, що РФ намагається досягнути в ЛАКБ; чи можуть російські військові амбіції та розширення російського впливу в регіоні розцінюватись як наміри з відновлення «холодної війни»; чи спроможна РФ створити справжню військову загрозу США на їхньому «задньому подвір'ї».Ключові слова: військові бази, військове співробітництво, Латинська Америка і Карибський басейн, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, торгівля зброєю. Annotation. The growth of Russia's political and military activity in Latin America and the Caribbean during the last year is attracting more attention through the world because is positioned as an attempt to create it's own military springboard next to United States frontiers. The article analyzes the current state and the specifics of russian-latinamerican military cooperation. The author of the article tries to get answers to the questions: what are the real purposes Russia is trying to fulfill in the Latin America, can Russia's ambitions and it's increasing influence in the region be interpreted as attempts of «cold war» reanimation, and could Russia represent a real threat to the U.S. security in it's «backyard». Key words: arms trade, Latin America and the Caribbean, military bases, military cooperation, Russian Federation, United States of America.  Аннотация. Увеличение военно-политической активности России в Латинской Америке и Карибском бассейне в течение последнего года привлекает все большее внимание в мире, поскольку позиционируется этим государством как попытка создания собственного «военного плацдарма» вблизи границ США. В статье проанализировано современное состояние и особенности российско-латиноамериканского военного сотрудничества и имеющиеся условия для его развития. Автор пытается дать ответы на вопросы: каковы (действительные цели, которые РФ пытается достичь в ЛАКБ; могут ли российские военные амбиции и расширение российского влияния в регионе расцениваться как намерения возобновления «холодной войны»; способна ли РФ создать реальную военную угрозу США на их «заднем дворе».Ключевые слова: военные базы, военное сотрудничество, Латинская Америка и Карибский бассейн, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, торговля оружием.

Published

2015-04-24