ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ США

Authors

  • Н О Піпченко кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. Проаналізовано тенденції забезпечення зовнішньополітичних інтересів США інструментами цифрової дипломатії задля визначення сприйняття їхніх ініціатив міжнародним співтовариством та встановлення інструментарію посилення інформаційної присутності США у світовому медіапросторі.Ключові слова: зовнішньополітична діяльність, цифрова дипломатія, інтернет-комунікація, США. Annotation. There are analyzed the trends of ensure foreign-policy interests of the USA by means of digital diplomacy tools. It helps to determine the perception of their initiatives by the international community and to single out the Internet tools for strengthen information presence of the USA in the global media space.Key words: foreign-policy activity, digital diplomacy, Internet communication, the USA. Аннотация. Проанализированы тенденции обеспечения внешнеполитических интересов США инструментами цифровой дипломатии для определения восприятия их инициатив международным сообществом и установки инструментария, который может быть использован для усиления информационного присутствия США в мировом медиапространстве.Ключевые слова: внешнеполитическая деятельность, цифровая дипломатия, интернет-коммуникация, США.

Published

2015-04-24