«РОЗУМНЕ» ЛІДЕРСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Authors

  • Н Б Бєлоусова кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. У сучасних міжнародних відносинах просування національних інтересів держави здійснюється за допомогою як «жорстких» так і «м'яких» інструментів впливу. Оптимальним поєднанням елементів «м'якої» і «жорсткої сили» стало формування нової стратегії сучасних суб'єктів світової політики, яка отримала назву «smart power».Ключові слова: «розумна сила», «smart power», інструменти впливу, США.  Annotation. In the contemporary international relations the advancement of a state`s national interests is realized with the help of both «hard» and «soft» instruments of influence. The optimal unity of the elements of «soft» and «hard» power turned to be the formation of the new strategy of present-day subjects of the world politics, which obtained the name «smart power».Key words: «smart power», instruments of influence, USA.  Аннотация. В современных международных отношениях продвижение национальных интересов государства осуществляется с помощью как «жестких» так и «мягких» инструментов влияния. Оптимальным сочетанием элементов «мягкой» и «жесткой силы» стало формирование новой стратегии современных субъектов мировой политики, которая получила название «smart power».Ключевые слова: «умная сила», «smart power», инструменты влияния, США.

Published

2015-04-24