КОНФЛІКТНИЙ І КОНСТРУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛИ ВЗАЄМОДІЇ КИТАЙСЬКОГО ТА ІНДІЙСЬКОГО ПОЛЮСІВ СИЛИ

Authors

  • В І Головченко доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. Аналізуються міжнародно-політичні, військові й економічні чинники еволюції китайсько-індійських відносин у постбіполярну епоху, з’ясовується їхній конфліктогенний потенціал і прогнозуються перспективи виходу взаємин на партнерський рівень.Ключові слова: військовий потенціал, зовнішня політика, китайсько-індійські відносини, партнерство, сепаратизм, територіальні претензії. Annotation. The article spotlights international-politic, military and economic factors of the Chinese-Indian relations in post-bipolar epoch, analyses its conflict potential and perspectives of the partnership level achieving.Key words: military potential, foreign policy, Chinese-Indian relations, partnership, separatism, territorial claims. Аннотация. Исследуются международно-политические, военные и экономические факторы эволюции индийско-китайских отношений в постбиполярную эпоху, определяется их конфликтогенный потенциал и прогнозируются перспективы их выхода на партнёрский уровень.Ключевые слова: военный потенциал, внешняя политика, китайско-индийские отношения, партнёрство, сепаратизм, территориальные претензии.

Published

2015-04-24