ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПОСЛАНЬ КОНГРЕСУ США: 2012-2015 РОКИ

Authors

  • Є А Макаренко доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. У статті розглядаються концептуальні і прикладні аспекти зовнішньої і безпекової політики другої президентської адміністрації Б. Обами, викладені у посланнях до Конгресу США, аналізуються підходи американського політикуму до стратегії підтримання світового лідерства США і трансформації зовнішньополітичного курсу держави у ХХІ столітті.Ключові слова: Б. Обама, США, послання, Конгрес, зовнішня політика, стратегія, світове лідерство.  Annotation. In the article is examined the conceptual and applied aspects of foreign and security policy of the second Obama administration's that is contained in the State of the Union messages, analyzed the political approach to the strategy of the support for the US global leadership and the transformation of foreign policy in the ХХІ century.Key words: Barack Obama, the USA, the President's message to Congress, foreign policy, strategy, global leadership.  Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные и прикладные аспекты внешней политики и политики безопасности  второй президентской администрации Б. Обамы, изложенные в посланиях Конгрессу США, анализируются подходы американского политикума к стратегии поддержания мирового превосходства США и трансформации внешнеполитического курса государства в XXI веке.Ключевые слова: Б. Обама, США, послания, Конгресс, внешняя политика, стратегия, мировое лидерство.

Published

2015-04-24