ГЛОБАЛЬНЕ ЛIДЕРСТВО США: ВИКЛИК МIЖНАРОДНО- СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦIЙНОСТI XXI СТОЛIТТЯ

Authors

  • І І Погорська доктор політичних наук, старший науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Abstract

Анотація. Основною метою даної роботи є дослідження концептуального і практичного вимірів сучасного міжнародно-системного розвитку в контексті перспектив еволюції глобального лідерства Сполучених Штатів Америки, а також прогнозування впливу відносного зниження владної потужності Вашингтона на структурні виміри глобальної системи міжнародних відносин.Ключові слова: США, лідерство, міжнародна система, перспектива розвитку, структура. Annotation. The most general objective of this paper is investigating the conceptual and practical dimensions of the modern international system development in the context of the prospects for the evolution of global leadership of the United States, as well as forecasting the impact of the relative decline of the power capacity of Washington to the structural dimension of the global system of international relations.Key words: USA, leadership, the international system, the prospect of the development, structure. Аннотация. Основной целью данной работы является исследование концептуального и практического измерений современного международно-системного развития в контексте перспектив эволюции глобального лидерства Соединенных Штатов Америки, а также прогнозирование влияния относительного снижения властной мощности Вашингтона на структурные измерения глобальной системы международных отношений.Ключевые слова: США, лидерство, международная система, перспектива развития, структура.

Published

2015-04-24