РИЗИКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Authors

  • Н. В. Трушкіна
  • К. Ю. Кітріш
  • Ю. О. Шкригун

Abstract

Організація логістичної діяльності підприємств є прямо залежною від різних видів ризиків. Це зумовлює актуальність питання управління ризиками логістичної діяльності в системі ризик-менеджменту підприємств з метою пошуку якісно нових підходів до їхньої мінімізації, а у сучасних умовах невизначеності та мінливості ринкового середовища – до імплементування максимально ефективних превентивних заходів з метою запобігання виникнення подальших кризових ситуацій.

Published

2020-12-22