About the Journal

Процес рецензування

Редакційна колегія

Головний редактор: Шнирков О.І., д.е.н., проф.

Заступник головного редактора: Рогач О.І., д.е.н., проф.

Члени редколегії:

Бураковський І.В., д.е.н., проф., Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій;

Вергун В. А., д.е.н., проф.;

Гребельник О.П., д.е.н., проф., проректор з навчально-методичної роботи, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»;

Заблоцька Р.О., д.е.н., проф.;

Каніщенко О.Л., д.е.н., проф., Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кредісов А.І., д.е.н., проф.;

Луцишин З.О., д.е.н., проф.;

Мазуренко В.І., д.е.н., проф.;

Пузанов І.І., д.е.н., проф.;

Сіскос Євангелос, д.е.н, проф., Державний технологічний навчальний інститут, Греція;

Сніжко О.В., д.е.н., проф.;

Філіпенко А. С., д.е.н., проф.;

Хмара М.П., к.е.н., науковий співробітник (відповідальний секретар);

Циганов С. А., д.е.н., проф.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.