ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВИХ РИНКІВ: РИЗИКИ СПРОЩЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Authors

  • І. А. Шовкун

Abstract

Прискорення технологічних інновації є ключовим чинником динамічних змін у структурі світової торгівлі як за складом товарів і послуг, що пропонуються на ринках, так і за роллю окремих країн. Технологічно інтенсивна промислова продукція і надалі домінує у світовому експорті (понад 70% його обсягу [1]), як це вже склалося упродовж останніх десятиліть. Разом з тим диверсифікується її асортимент.Частка експорту сировинних матеріалів залишається стабільною (у межах 10% сукупного експорту товарів у 2000 – 2018 рр.), тоді як аграрної сировини – скорочується (майже до 1%). Стійкі позиції на ринках високотехнологічних товарів зберігаються за розвиненими країнами. Водночас стрімко посилюються експортні позиції країн, що розвиваються, особливо Китаю.

Published

2020-12-22