СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ У СВІТІ

Authors

  • Ю. Ю. Д’яченко
  • Г. В. Глібіщук

Abstract

Сучасний міжнародний ринок праці передбачає транскордонні різноспрямовані потоки трудових ресурсів. Тому міжнародний ринок праці інтегрує внутрішній та регіональний ринки праці та існує у формі руху робочої сили. Міжнародний рух робочої сили зумовлений внутрішніми та зовнішніми факторами економічного розвитку кожної країни, становищем міжнародної економіки в цілому та економічними відносинами між країнами. У певні моменти рушійною силою міжнародного руху робочої сили можуть бути також політичні, військові, релігійні, національні, культурні, сімейні та інші соціальні фактори. Причини міжнародної міграції робочої сили також можна розуміти як конкретний набір якихось з цих факторів

Published

2020-12-22