СИСТЕМНІ РИЗИКИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ

Authors

  • Д. М. Русак

Abstract

В даний час все більшої значущості набуває усвідомлення взаємозв'язку структурної трансформації соціально-економічної системи меза-рівня з сучасними глобалізаційними процесами, які у все більшій мірі впливають на формування вектору соціально-економічного розвитку та результативність структурних змін у світовому господарстві. Сучасний світ характеризується трансформацією, яка зачіпає всі країни і регіони світу, зростає її вплив на внутрішню економіку, політику та соціальне життя. Перетворення національної економіки, здійснюване без урахування впливу глобалізації, значно ускладнює ефективну інтеграцію країни в систему світового господарства, не дозволяє в повній мірі використовувати національні переваги для підвищення конкурентоспроможності та забезпечення стійких та високих темпів економічного зростання.

Published

2020-12-22