ЗМІСТ ТА ЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

Authors

  • А. С. Філіпенко

Abstract

Сутність економічного ризику, його форми прояву визначаються змістом і характером системи економічних відносин відповідного ієрархічного рівня – від домашнього господарства до глобальних суперсистем. При цьому неокласична наукова школа  віддає перевагу мікрорівню, розглядаючи індивідуальну поведінку та ризики в умовах обмеженості ресурсів, кейнсіанський та посткейнсіанський напрями використовують холістичну методологію, аналізуючи цілісні економічні системи та ризики макрорівня. Поведінкова концепція тяжіє до нормативної економіки, використовує міждисциплінарний підхід на основі поєднання економіки і психології

Published

2020-12-22