Архітектура інформаційних мереж

Тема 1. Загальні принципи побудови обчислювальних мереж
Тема 2. Основи передачі дискретних даних
Тема 3. Базові технології локальних мереж Тема 4. Побудова локальних мереж по стандартах фізичного й канального рівнів Тема 5. Мережевий рівень як засіб побудови великих мереж