Тема 2. Основи передачі дискретних даних

2.1.1. Типи ліній зв'язку
2.1.2. Апаратура ліній зв'язку
2.1.3. Характеристики ліній зв'язку
2.1.4. Стандарти кабелів
2. Методи передачі дискретних даних на фізичному рівні
2.2.1. Аналогова модуляція
2.2.2. Цифрове кодування
2.2.3. Логічне кодування
2.2.4. Дискретна модуляція аналогових сигналів
2.2.5. Асинхронна і синхронна передачі
2.3. Методи передачі даних канального рівня
2.3.1. Асинхронні протоколи
2.3.2. Синхронні символьно-ориєнтовані й біт-орієнтовані протоколи
2.3.3. Передача з встановленням з'єднання і без встановлення з'єднання
2.3.4. Виявлення і корекція помилок
2.3.5. Компресія даних
2.4. Методи комутації
2.4.1. Комутація каналів
2.4.2. Комутація пакетів
2.4.3. Комутація повідомлень

Будь-яка мережна технологія повинна забезпечити надійну і швидку передачу дискретних даних по лініях зв'язку. І хоча між технологіями маються великі розходження, вони базуються на загальних принципах передачі дискретних даних, які розглядаються в цій главі. Ці принципи знаходять своє втілення в методах представлення двійкових одиниць і нулів за допомогою імпульсних чи синусоїдальних сигналів у лініях зв'язку різної фізичної природи, методах виявлення і корекції помилок, методах компресії і методах комутації.


Попередня глава   Наступна