Глава 5. Мережевий рівень як засіб побудови великих мереж

5.1. Принципи об'єднання мереж на основі протоколів мережевого рівня
5.1.2. Поняття internetworking
5.1.3. Принципи маршрутизації
5.1.4. Протоколи маршрутизації
5.1.5. Функції маршрутизатора
5.1.6. Реалізація міжмережевої взаємодії засобами TCP/IP
Висновки

5.2. Адресація в IP-мережах
5.2.1. Типи адрес стека TCP/IP
5.2.2. Класи IP-адрес
5.2.3. Особливі IP-адреси
5.2.4. Використання масок в IP-адресації
5.2.5. Порядок розподілу IP-адрес
5.2.6. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
5.2.7. Відображення IP-адрес на локальні адреси
5.2.8. Відображення доменних імен на IP-адреси
Висновки

5.3. Протокол IP
5.3.1. Основні функції протоколу IP
5.3.2. Структура IP-пакета
5.3.3. Таблиці маршрутизації в IP-мережах
5.3.4. Маршрутизація без використання масок
5.3.5. Маршрутизація з використанням масок
5.3.6. Фрагментація IP-пакетів
5.3.7. Протокол надійної доставки TCP-повідомлень
Висновки

 

5.1. Принципи об'єднання мереж на основі протоколів мережевого рівня

У стандартній моделі взаємодії відкритих систем у функції мережевого рівня входить рішення наступних задач:

Протоколи мережевого рівня реалізуються, як правило, у вигляді програмних модулів і виконуються на кінцевих вузлах - комп'ютерах, які називаються хостами, а також на проміжних вузлах-маршрутизаторах, які називаються шлюзами. Функції маршрутизаторів можуть виконувати як спеціалізовані пристрої, так й універсальні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням.

5.1.1. Обмеження мостів і комутаторів

Створення складної, структурованої мережі, що інтегрує різні базові технології, може здійснюватися й засобами канального рівня: для цього можуть бути використані деякі типи мостів і комутаторів. Міст або комутатор розділяє мережу на сегменти, локалізуючи трафік усередині сегмента, що робить лінії зв'язку поділюваними переважно між станціями даного сегмента. Тим самим мережа розпадається на окремі підмережі, з яких можуть бути побудовані складені мережі досить великих розмірів.

Однак побудова складних мереж тільки на основі повторювачів, мостів і комутаторів має істотні обмеження й недоліки.

Наявність серйозних обмежень у протоколів канального рівня показує, що побудова на основі засобів цього рівня великих неоднорідних мереж є досить проблематичною. Природне вирішення в цих випадках - це залучення засобів більш високого, мережевого рівня.


Попередня Перша Наступна